ساندویج استیک گوشت
280

هزار

تومان

گوشت، قارچ، پنیر
ساندویچ چیکن
200

هزار

تومان

مرغ، قارچ پنیر، کینوا
ساندویچ پروشوتو
220

هزار

تومان

ژامبون، قارچ، پنیر،کینوا
سیمیت
110

هزار

تومان

پنیر خامه ای، گردو، ریحون ایتیالیایی، گوجه گیلاسی
چاپاتا مرغ
220

هزار

تومان

مرغ با سس پستو، پنیر ورقه ای، گوجه گیلاسی، کاهو
پیمایش به بالا