فراپاچینو اُرنج
120

هزار

تومان

فراپاچینو لوتوس
140

هزار

تومان

فراپاچینو کارامل
110

هزار

تومان

فراپاچینو نوتلا
140

هزار

تومان

فراپاچینو فندق
110

هزار

تومان

پیمایش به بالا